'); } $(function(){ $('.jiaxingtong').mouseenter(function(){ _this = $(this); if(_this.children().size()===1){ cname = _this.attr('name'); $('.attest_frame').hide(); _this.append('

'+cname+'

岗位薪资:与各岗位描述基本相符【已认证】

员工福利:与实际描述相符【已认证】

认证成为佳薪通企业 》

'); }else{ cname = _this.attr('name'); $('.attest_frame').hide(); _this.children('.attest_frame').show(); } }); $('.jiaxingtong').mouseleave(function(e){ var _this = $(this); var timer=setTimeout(function(){ _this.children('.attest_frame').hide(); },2000); $('.attest_frame').mouseenter(function(){ clearTimeout(timer); // _this.children(".attest_frame").show(); return false; }) }) }) $('#del_fol').bind('click',function(){ _jstat.push(['_trackEvent','0*0','job_index','del_fol','uid','j131121','del_fol']); }); $('#add_fol').bind('click',function(){ _jstat.push(['_trackEvent','0*0','job_index','add_fol','uid','j131121','add_fol']); }); $(function () { $('.yl_point>img').click(function () { $('.yl_point').hide(); }) })
轮毂单元技术部长
1-1.5万/月
 • 学历要求: 大专
 • 工作经验: 5-10 年
 • 更新时间: 2019-10-20
 • 年龄要求: 25岁以上岁以上
 • 专业要求: 机械设计与制造;
负责公司汽车轮毂单元技术工作,有汽车轮毂单元轴承设计经验者优先考虑!

在轴承厂做过轮毂单元!有5年以上工作经验,懂6s管理;有经验、有责任感、能长期合作、能开

拓创新、有团队精神者优先考虑!

职位类别: 研发部经理/技术主管

举报
app下载
 • 相似职位
查看更多>
暂没有相似职位推荐,立即搜索发现更多职位
联系方式
 • 联系人:毛先生
 • 手机:
  会员登录后才可查看
 • 邮箱:会员登录后才可查看
 • 邮政编码:311265
工作地址
 • 地址:河上镇江南工业园区